Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Struktura CBVSS

Ředitel centra

doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D.

Oddělení bezpečnostních a obranných studií (OdBOS)

Oddělení obranných analýz (OdOA)

Oddělení vojenskostrategických studií (OdVSS)

Oddělení strategického řízení obrany (OdSŘO)

Oddělení řízení kurzů (OdŘK)

Technickoorganizační oddělení (TOOd)