Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení řízení kurzů (OdŘK)

Vedoucí oddělení

Mgr. Lukáš DYČKA, Ph.D.

Starší vedoucí vědecký pracovník

plk. gšt. Mgr. Martin BOTÍK, MSS.

plk. gšt. Ing. Petr VOHRALÍK

Starší vědecký pracovník

mjr. Ing. Zbyněk JAKUBÍČEK

Akademičtí pracovníci

Ing. Pavel FOUSEK, Ph.D.

Ing. David ČEP, Ph.D.

Ing. Jan KROULÍK, Ph.D.