Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení řízení kurzů (OdŘK)

Vedoucí oddělení

 

 

Starší vedoucí vědecký pracovník

plk. gšt. Mgr. Martin BOTÍK, MSS.

Starší vědecký pracovník

mjr. Ing. Zbyněk JAKUBÍČEK

Akademičtí pracovníci

Ing. Pavel FOUSEK, Ph.D.

Ing. Imrich KUTNÝ

Ing. David ČEP, Ph.D.

Ing. Jan KROULÍK, Ph.D.