Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení řízení kurzů (OdŘK)

Vedoucí oddělení

Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D.

Starší vedoucí vědecký pracovník

plk. gšt. Mgr. Martin BOTÍK, MSS.

​Starší vědecký pracovník

mjr. Ing. Zbyněk JAKUBÍČEK

​Akademičtí pracovníci

Ing. Pavel FOUSEK, Ph.D

Ing. Imrich KUTNÝ

Ing. David ČEP, Ph.D.

Ing. Jan KROULÍK, Ph.D.