Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení strategického řízení obrany (OdSŘO)

Vedoucí oddělení

Ing. Milan MAREK, Ph.D.

Starší vedoucí vědecký pracovníci

plk. gšt. Mgr. Aleš TESAŘ

plk. gšt. Ing. Vladimír VYKLICKÝ

Starší vědecký pracovník

mjr. Ing. Markéta LICKOVÁ

Akademičtí pracovníci

Ing. Radek DUBEC, Ph.D.

RNDr. Dalibor PROCHÁZKA, CSc.

Ing. Josef MELICHAR, Ph.D.

Mgr. Lukáš Dyčka, Ph.D.