Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení strategického řízení obrany (OdSŘO)

Vedoucí oddělení

Ing. Milan MAREK, Ph.D.

Starší vedoucí vědecký pracovníci

plk. gšt. Mgr. Aleš TESAŘ

plk. gšt. Ing. Vladimír VYKLICKÝ

​Starší vědecký pracovník

mjr. Ing. Markéta LICKOVÁ

Akademičtí pracovníci

Ing. Radek DUBEC, Ph.D.

RNDr. Dalibor PROCHÁZKA, CSc.

Ing. Fabian BAXA, Ph.D.

​Ing. Petr KŘÍŽEK, Ph.D.

Ing. Josef MELICHAR, Ph.D.