Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení strategického řízení obrany (OdSŘO)

Vedoucí oddělení


Starší vedoucí vědečtí pracovníci

pplk. gšt. Mgr. Aleš TESAŘ

plk. gšt. Ing. Vladimír VYKLICKÝ

Starší vědecký pracovník

mjr. Ing. Markéta LICKOVÁ

Akademičtí pracovníci

Ing. Radek DUBEC, Ph.D.

RNDr. Dalibor PROCHÁZKA, CSc.

Ing. Josef MELICHAR, Ph.D.

Ing. Mojmír JANČÍK