Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení vojensko-strategických studií (OdVSS)

Vedoucí oddělení

Ing. Ján SPIŠÁK, Ph.D.

Starší vedoucí vědečtí pracovníci

plk. gšt. Ing. Martin SMEJKAL

plk. gšt. Ing. Tomáš ŠPOK, Ph.D.

Akademičtí pracovníci

​​Ing. Zdeněk PETRÁŠ, Ph.D.

Ing. Jan KOVANDA

Ing. Richard SAIBERT, Ph.D.

Mgr. Jaroslav GALBA