Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení vojensko-strategických studií (OdVSS)

Vedoucí oddělení

Ing. Ján SPIŠÁK, Ph.D.

Starší vedoucí vědečtí pracovníci

 

Vedoucí vědečtí pracovníci

pplk. Ing. Vlastimil DRÁPELA

Akademičtí pracovníci

​​Ing. Zdeněk PETRÁŠ, Ph.D.

Ing. Jan KOVANDA

Ing. Richard SAIBERT, Ph.D.