Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

je vysokoškolským vzdělávacím, výzkumným a expertním pracovištěm Univerzity obrany zřízeným podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Posláním Centra je provádět vzdělávací, tvůrčí a expertní činnost pro potřeby zajišťování obrany státu při respektování požadavků rezortu MO, etických pravidel UO a tvůrčích a akademických svobod. 

Centrum naplňuje roli nejvyššího vzdělávacího a výzkumného zařízení v oblasti obrany. Jde o jedinečné zařízení uskutečňující vzdělávací a tvůrčí činnost v oblasti bezpečnostních a vojensko-strategických studií, plánování a řízení obrany, strategického leadershipu a obranných analýz. Centrum poskytuje vzdělání potřebné pro práci v řídicích pozicích na politicko-vojenské, strategické a operační vojenské úrovni a v mezinárodních bezpečnostních a obranných institucích.
Za využití nejmodernějších trendů a metod vzdělávacích aktivit připravujeme pro výkon profese vojenské profesionály, zaměstnance státních orgánů a územních samosprávných celků podílejících se na zajišťování obrany. 

Vzdělávání

Odborná příprava

Kariérová příprava

Aktuality