Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických stud​ií​

je vysokoškolským vzdělávacím, výzkumným a expertním pracovištěm Univerzity obrany zřízeným podle § 22 odst. 1 pís. c) zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách.​

Naším posláním je provádět vzdělávací, tvůrčí a expertní činnost v oblastech bezpečnostních a obraných studií, výstavby, rozvoje, přípravy a výcviku ozbrojených sil pro potřeby zajišťování obrany státu.

Aktivity

Kariérové vzdělávání

Pořádání Kurzu pro vyšší důstojníky a Kurzu generálního štábu v oblastech bezpečnostní a obranná studia, plánování a řízení obrany státu, strategický leadership, výstavba a příprava ozbrojených sil.

Odborné vzdělávání

Aktuálně realizované: Kurz strategického řízení, Odborný kurz plánování operací, Kurz plánování na strategické úrovni řízení a připravovaný Kurz národní obrany

Tvůrčí a publikační činnost

Provádění výzkumu v oblasti bezpečnostních a vojensko-strategických studií a vydávání odborných časopisů Obrana a strategie a Vojenské rozhledy.

Expertní činnost

Příprava podkladů pro potřeby rozhodování v rezortu MO a organizace mezinárodní konference „Defence and Strategy“.

Aktuality

Reflexe války na Ukrajině a její další vývoj

Při příležitosti nadcházejícího prvního výroční událostí, kdy Ruská federace zahájila v Evropě nevyprovokovaný a brutální válečný konflikt velkého rozsahu a vysoké intenzity proti Ukrajině, se ve středu 22. února 2023…

První KVD roku 2023 zahájen

V pondělí 9. ledna byl zahájen první letošní kurz vyšších důstojníků. Kurzu se v kombinované formě zúčastní 49 vojáků z různých součástí AČR. Standardní délka kurzu jsou tři měsíce. Výuka…