Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

je vysokoškolským vzdělávacím, výzkumným a expertním pracovištěm Univerzity obrany zřízeným podle § 22 odst. 1 pís. c) zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách.

Naším posláním je provádět vzdělávací, tvůrčí a expertní činnost v oblastech bezpečnostních a obranných studií, výstavby, rozvoje, přípravy a výcviku ozbrojených sil pro potřeby zajišťování obrany státu.

Aktivity

Kariérové vzdělávání

Pořádání Kurzu pro vyšší důstojníky a Kurzu generálního štábu v oblastech bezpečnostní a obranná studia, plánování a řízení obrany státu, strategický leadership, výstavba a příprava ozbrojených sil.

Odborné vzdělávání

Aktuálně realizované: Kurz strategického řízení, Odborný kurz plánování operací, Kurz plánování na strategické úrovni řízení a připravovaný Kurz národní obrany

Tvůrčí a publikační činnost

Provádění výzkumu v oblasti bezpečnostních a vojensko-strategických studií a vydávání odborných časopisů Obrana a strategie a Vojenské rozhledy.

Expertní činnost

Příprava podkladů pro potřeby rozhodování v rezortu MO a organizace mezinárodní konference „Defence and Strategy“.

Aktuality

Slavnostní vyřazení kariérového kurzu

V pátek 14. 4. 2023 proběhlo v aule Univerzity obrany v Brně slavnostní vyřazení absolventů prvního běhu kurzu pro vyšší důstojníky v roce 2023. Celkem bylo vyřazeno 48 absolventů kurzu. Slavnostního vyřazení se…

Zahájen druhý běh KVD

Dne 23. 3. 2023 byl zahájen letos již druhý běh KVD (23_KVD-2), do kterého bylo nominováno 48 účastníků z různých útvarů a zařízení AČR a rezortu MO. Po distančním zaškolení k zvládnutí…