Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických stud​ií​

je vysokoškolským vzdělávacím, výzkumným a expertním pracovištěm Univerzity obrany zřízeným podle § 22 odst. 1 pís. c) zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách.​

Naše poslání

Posláním je provádět vzdělávací, tvůrčí a expertní činnost v oblastech bezpečnostních a obraných studií, výstavby, rozvoje, přípravy a výcviku ozbrojených sil pro potřeby zajišťování obrany státu.

Kariérové vzdělávání

CBVSS pořádá Kurz  pro vyšší důstojníky a Kurz generálního štábu v oblastech bezpečnostní a obranná studia, plánování a řízení obrany státu, strategický leadership, výstavba a příprava ozbrojených sil.

Odborné vzdělávání

Aktuálně realizované: Kurz strategického řízení, Kurz plánování operací na operační úrovni, Kurz plánování na strategické úrovni řízení a připravovaný Kurz národní obrany

Tvůrčí a expertní činnost

Příprava podkladů pro rozhodování na rezortu MO. CBVSS organizuje mezinárodní konferenci „Defence and Strategy“ a vydává odborné časopisy Obrana a strategie a Vojenské rozhledy.

Aktuality

Vyčkávací munice na Ukrajině

Tzv. vyčkávací munice (loitering munition) představuje naváděný prostředek schopný v závislosti na typu autonomně či při řízení operátorem působit proti cílům za hranicí viditelnosti. Často bývá označována jako „kamikadze drony“, na…

Stážista z Polska na CBVSS

Ve čtvrtek 3. listopadu se příslušníkům CBVSS představil docent Andrzej Dawidczyk, který na Centru bude mít studijní stáž po dobu tří měsíců, realizovanou skrze program Erasmus+. Prostřednictvím rozhovorů s příslušníky…