Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

je vysokoškolským vzdělávacím, výzkumným a expertním pracovištěm Univerzity obrany zřízeným podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Posláním Centra je provádět vzdělávací, tvůrčí a expertní činnost pro potřeby zajišťování obrany státu při respektování požadavků rezortu MO, etických pravidel UO a tvůrčích a akademických svobod. 

Centrum naplňuje roli nejvyššího vzdělávacího a výzkumného zařízení v oblasti obrany. Jde o jedinečné zařízení uskutečňující vzdělávací a tvůrčí činnost v oblasti bezpečnostních a vojensko-strategických studií, plánování a řízení obrany, strategického leadershipu a obranných analýz. Centrum poskytuje vzdělání potřebné pro práci v řídicích pozicích na politicko-vojenské, strategické a operační vojenské úrovni a v mezinárodních bezpečnostních a obranných institucích.
Za využití nejmodernějších trendů a metod vzdělávacích aktivit připravujeme pro výkon profese vojenské profesionály, zaměstnance státních orgánů a územních samosprávných celků podílejících se na zajišťování obrany. 

Aktivity

Kariérová příprava

Pořádání Kurzu pro vyšší důstojníky a Kurzu generálního štábu v oblastech bezpečnostní a obranná studia, plánování a řízení obrany státu, strategický leadership, výstavba a příprava ozbrojených sil.

Odborná příprava

Centrum zabezpečuje odbornou přípravu realizací Kurzu strategického řízení obrany (KSŘO), Odborného kurzu plánování operací (OK-PO) a Odborný kurzu plánování na strategické úrovni řízení (OK-PSÚ).

Tvůrčí a publikační činnost

Provádění výzkumu v oblasti bezpečnostních a vojensko-strategických studií a vydávání odborných časopisů Obrana a strategie a Vojenské rozhledy.

Expertní činnost

Příprava podkladů pro potřeby rozhodování v rezortu MO a organizace mezinárodní konference „Defence and Strategy“.

Aktuality

Proběhla konference POKOS 2.0

Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ve spolupráci s Univerzitou obrany pořádala dne 28.6.2023 konferenci věnovanou problematice přípravy občanů k obraně státu. Konference proběhla pod záštitou ministryně obrany Mgr. Jany…