Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Publications by authors from the CSMSS in English

Publikace autorů CBVSS v českém jazyce

Další publikace

Perspektivy tvorby společných evropských ozbrojených sil

Ing. Zdeněk PETRÁŠ, Ph.D.
doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc.

Obranné plánování: Plánování za nejistoty

 Ing. Fabian BAXA, Ph.D., plk. gšt. Ing. Josef MELICHAR Ing. František MIČÁNEK, plk. gšt. Ing. Zdeněk PETRÁŠ, Ph.D., Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D., RNDr. Dalibor PROCHÁZKA, CSc.

Trendy kariérového vzdělávání důstojníků ozbrojených sil České republiky

Vojtěch Němeček a kolektiv

Vybrané trendy vývoje bezpečnostního prostředí  a možné implikace pro ozbrojené síly (ČR)

Mgr. Richard STOJAR, Ph.D., Mgr. et. Mgr. Jakub FUČÍK, Ph.D., Mgr. Lukáš DYČKA Ph.D., Ing. Josef Procházka, Ph.D., Mgr. Josef KRAUS, PhDr. Libor FRANK, Ph.D., RNDr. Dalibor PROCHÁZKA, CSc., Ing. Antonín NOVOTNÝ, Ph.D.