Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Věda

Vědecká a výzkumná činnost centra:

​​CBVSS provádí aplikovaný výzkum a expertní činnost v oblasti bezpečnostních a vojenso-strategických studií, jejímž výsledkem jsou strategické studie, koncepce, analýzy a prognózy v oblastech bezpečnostní politiky, vojenské strategie, řízení zdrojů pro zajištění obrany státu a vlivu obranných technologií na vojenství. Odborné zaměření centra je prioritně přizpůsobeno potřebám vedení resortu Ministerstva obrany s přesahem na další instituce ČR.

Aktivní úkoly pro rezort MO:

 • DZRO „Ozbrojený konflikt“  (OZKON) 2022 – 2026
 • PBV „Resillience ozbrojených sil a ozbrojených sborů vůči hybridním hrozbám“ (RESILLIENCE) 2021 – 2025 (VJ01010122)
 • POV „Experimentální ověření metodiky plánování schopností“ (EOMPS) 2021 – 2023 (OYUOB20210001)
 • POV „Místo a úloha řídících prvků“ POS
 • podíl na zpracování „Metodiky plánování schopností“  (SPS MO)
 • podíl na zpracování Koncepce aktivních záloh“ (SPS MO)
 • podíl na zpracování „Koncepce použití teritoriálních sil“ (SPS MO)

Aktivní úkoly pro Alianci (NATO):

 • STO/SAS – 130 Course of Action Analysiy for 21st Century
 • STO/SAS – 134 Linking Strategic Investments&Divestments to Defence Outcomes
 • STO/SAS – 139 Analytical War Gamming – Inovate Aproaches for Data Capture
 • STO/SAS – 154 RTG Future Strategic Environment: Framework for Analysis – řízení studie
 • STO/SAS – 159 How Could Technology Development Transform the Future Operational Environment
 • STO/SAS – 160 Ethical, Legal and Moral (ELM) Impact of Novel Technologies on NATO´s Practices
 • STO/SAS – 164 21st Century Force Development
 • MSG – 179 Modeling & Simulation for Acquisition
 • SFA  –  Regional Perspectivs Report on the Arctic and High North
 • SFA  –  Russia from Euro-Atantic Perspectives
 • DEEP  –  Azerbajdžán, Arménie, Moldávie, Ukrajina

Ukončené úkoly:

 • DZRO „Strategické alternativy výstavby a rozvoje ozbrojených sil ČR“ (STRATAL) 2016 – 2021
 • Podíl na zpracování „Koncepce výstavby Armády České republiky“ – (Velení AČR)
 • Podíl na zpracování dokumentu „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030“ – (SOPS MO)
 • Řízení zpracování dokumentu – „Doktrína Armády České republiky (DAČR)“ – (SPS MO)
 • Řízení zpracování dokumentu – „Vojenská kariérní profesní příprava důstojníků ozbrojených sil České republiky“