Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Odborný kurz plánování operací

Odborný kurz plánování operací je určen pro příslušníky ozbrojených sil ČR, kteří se podílí na procesu plánování operací, s cílem porozumět, získat nebo obnovit dovednosti v procesu plánování operací dle aktuálně platných standardů NATO.

Odborný kurz je zaměřen na:

 – pochopení teoretického základu procesu plánování na operačním stupni;

 – rozvoj schopnosti aplikovat analytické nástroje v procesu plánování a vedení operací;

 – rozvoj schopnosti dosáhnout požadovaného výsledku v jednotlivých krocích procesu a zpracování formálně a obsahově správného výstupu;

 – přípravu jasných a obsahově srozumitelných prezentací závěrů a řešení, včetně přijatých doporučení a rozhodnutí.