Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Mezinárodní spolupráce

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií se podílí na činnosti různých pracovních skupin NATO a aktivně spolupracuje s obdobnými vzdělávacími a výzkumnými organizacemi v různých zemích.   
 
CBVSS se zejména podílí a zastupuje Českou republiku v:
  • NATO STO/SAS  –  členství v řídící skupině (NATO STO/SAS PBM) a činnost v jednotlivých odborných panelech viz. odkaz výzkum a vývoj
  • NATO MSG  –  členství v řídící skupině (NATO MSG PBM) a činnost v pracovní skupině MSG – 179
  • NATO AJOD WG  –  členství ve vrcholové pracovní skupině pro obrannou standardizaci a tvorbu doktrín
  • NATO MTCB  –  členství ve výboru pro koordinaci vojenské terminologie a odpovědnost za terminologický slovník AAP-6

Spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými organizacemi:

  • AOS GMRŠ (Slovensko) –  spolupráce v rámci kariérových kurzů obou zemí, výměna pedagogů a výuka v jednotlivých kurzech
  • IRSEM (Francie) –  spolupráce v rámci koordinace výzkumných aktivit v oblasti bezpečnostních studií
  • NDA (Rakousko) – spolupráce v rámci výzkumných aktivit v oblasti bezpečnostních studií
  • NPU (Maďarsko)  –  spolupráce v rámci kariérové přípravy vojenského personálu