Právě si prohlížíte Co s Ukrajinou v Evropě po válce

Co s Ukrajinou v Evropě po válce

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován8. 6. 2022
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

V současnosti Ukrajina již třetím měsícem čelí válce ze strany sousední Ruské federace a je tedy čas se zamyslet nad dalším vývojem této země po ukončení stávající situace. Záměrem tohoto článku není zabývat se příčinami probíhajícího ozbrojeného konfliktu, ačkoliv stávající situace i budoucí vývoj je možné vidět jako řetězení příčin a následků, stejně jako zmiňovat všechny možné scénáře popisující možné způsoby ukončení tohoto konfliktu.  Vzhledem k tomu, že Ukrajina je geograficky a snad také geopoliticky součástí Evropy, situace po ukončení ozbrojeného konfliktu vytvoří v tomto regionu jednoznačně nové podmínky politické, ekonomické i bezpečnostní podmínky. Tyto podmínky budou samozřejmě determinovány i výsledkem zmíněného konfliktu a bude na všech zainteresovaných stranách, jak tyto nové podmínky dokáží využít.

Ke stažení: Co s Ukrajinou v Evropě po válce.pdf