Právě si prohlížíte Mezinárodní studie: Perspectives on Security and Defence in the European Context

Mezinárodní studie: Perspectives on Security and Defence in the European Context

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován30. 4. 2024
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Perspektivy v oblasti bezpečnosti a obrany v evropském kontextu

 Studie obsahuje výsledky výzkumu provedeného šesti institucemi, které působí v rámci iniciativy NESSI (Network of European Security Studies Institutions): National Defence Academy (Rakousko), Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií (CBVSS) (Česká republika), Istituto di Analisi e Ricerca della Difesa (IRAD) (Itálie), The Polish Institute of International Affairs (PISM) (Polsko), Instituto da Defesa Nacional (IDN) (Portugalsko), Institute for Political Studies of Defense and Military History (IPSDMH) (Rumunsko).

Výzkum byl založen na analýze devíti hlavních výzkumných otázek, z nichž každá přímo souvisela s výsledky, které vyplynuly z implementace Strategického kompasu EU a nové Strategické koncepce NATO. Soubor otázek byl upraven tak, aby umožnil jak členským, tak i nečlenským zemím NATO a EU přispět k prováděnému výzkumu. Specifika v oblasti bezpečnosti a obrany vnímané experty z daných zemí, které se zúčastnily této studie, se liší z hlediska povahy hlavních hrozeb a jejich hodnocení, směřování bezpečnostní a obranné politiky a rovněž preferovaných strategických partnerů.

Za CBVSS do výzkumu a zpracování dokumentu přispěl:

Ing. Zdeněk PETRÁŠ, Ph.D.

Ing. Antonín NOVOTNÝ, Ph.D.

Ing. Fabian BAXA, Ph.D.

Edičně se na tvorbě národní kapitoly podílel doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.

Kompletní studie je publikována zde.