Právě si prohlížíte Návštěva studentů německého důstojnického kurzu

Návštěva studentů německého důstojnického kurzu

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován29. 3. 2023
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Dne 23. března 2023 v rámci návštěvy studentů německého důstojnického kurzů představil Dr. Milan Marek místo a úkoly CBVSS v systému přípravy personálu MO.

V rámci jeho prezentace byla skupina důstojníků ozbrojených sil Spolkové republiky Německo doprovázená vojenským přidělencem SRN v České republice seznámena s posláním a fungováním jediné vojenské vysoké školy v České republice a jejího Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií.

Návštěva skupiny jedenácti německých důstojníků v hodnosti major je součástí programu důstojnického kurzu Command and Staff College, což je obdoba českého Kurzu vyšších důstojníků, jehož garantem je právě Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO.