Právě si prohlížíte Proběhla panelová diskuze Dopady technologií na vedení vojenských operací

Proběhla panelová diskuze Dopady technologií na vedení vojenských operací

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován11. 4. 2024
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Dopady technologií na vedení vojenských operací. Na toto téma v úterý 9. dubna v Aule Univerzita obrany debatovali účastníci další z řady panelových diskuzí pořádaných Centrem bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany (CBVSS). Událost moderoval prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu UO a vedoucí Oddělení obranných analýz CBVSS plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D., jenž publikum provedl řadou rozličných aspektů vzpjatých k problematice technologií ve vojenství a řídil diskuzi čtveřice panelistů.

Akademický pracovník Oddělení obranných analýz CBVSS Mgr. Jaroslav Galba nejprve pohovořil o moderních technologiích ve vztahu k vývoji konfliktu na Ukrajině a nastínil, jak ovlivňují tamní operační prostředí. Následně plk. Ing. Jiří Hrazdil, MSS, ze Sekce plánování schopností Ministerstva obrany ČR posluchačům přiblížil, jak problematiku technologií vnímá armáda při svém rozvoji a ve svých koncepčních dokumentech. O vhled do schopností tuzemského obranného průmyslu a také o zkušenosti a postřehy z Ukrajiny se podělil prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiří Hynek a první část diskuze zakončil svým příspěvkem vedoucí Oddělení řízení kurzů CBVSS Mgr. Lukáš Dyčka, Ph.D. Ten se zaměřil na konceptualizaci toho, co znamená termín „moderní zbraň“ a zda je možné stávající či morálně zastaralé technologie úspěšně využívat i v podmínkách vedení moderní války.

V následné diskuzi s publikem panelisté odpovídali na dotazy týkající se schopnosti adaptace průmyslu či zřizování experimentálních jednotek. Řeč došla i na problematiku fosilních paliv při využívání vojenské techniky a robotizaci jako takovou.

Série panelových diskuzí pořádaných CBVSS touto akcí nekončí, již další měsíc, 15. května, si zájemci budou moci vyměnit své názory ohledně problematiky bezpilotních prostředků. O podrobnostech, termínu a možnostech registrace budeme včas informovat na těchto stránkách.