Právě si prohlížíte Univerzita obrany připravila dvě desítky nových důstojníků Generálního štábu AČR

Univerzita obrany připravila dvě desítky nových důstojníků Generálního štábu AČR

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován19. 4. 2024
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

„Dneškem se pro vás otevírá možnost spolurozhodovat a ovlivňovat zabezpečení naší země,“ řekl první zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Miroslav Hlaváč úspěšným účastníkům 42. kurzu generálního štábu (KGŠ) během slavnostního vyřazení, které ve čtvrtek dopoledne proběhlo v sídle Magistrátu města Brna. Osvědčení o absolvování kurzu převzalo celkem 24 důstojníků předurčených na významné funkce v armádě.

Účastníci 42. kurzu generálního štábu do jeho názvu zvolili jméno brněnského rodáka, účastníka letecké bitvy o Británii a nositele nejvyšší vojenské hodnosti Emila Bočka. Slavnostní udělení čestného historického názvu se uskutečnilo loni 6. prosince. Po čtyřech měsících bylo studium v úterý a ve středu tento týden zakončeno obhajobami závěrečných prací před komisemi, jejichž členy spolu s generálporučíkem Miroslavem Hlaváčem a dalšími byli i ředitel sekce rozvoje sil brigádní generál Petr Milčický, ředitel CBVSS Josef Procházka a zástupce náčelníka GŠ Ozbrojených síl SR generálmajor Peter Babiar. Slovensko mělo zástupce i mezi absolventy kurzu v osobě plukovníka Richarda Királyho.

Spolu s absolventy kurzu bylo v historických prostorách brněnské Nové radnice vyřazeno také 46 absolventů 68. kurzu pro vyšší důstojníky (KVD). Za vynikající studijní výsledky a přístup ke studiu pak podplukovník gšt. Michal Zatloukal z Generálního štábu a major Jakub Rozsypal z Velitelství vojenské policie Tábor převzali věcný dar náčelníka Generálního štábu. Následně pak cenu rektorky-velitelky Univerzity obrany za výborné výsledky v průběhu celého studia získali plukovnice gšt. Eva Nezvalová z Generálního štábu a kapitán Jakub Fučík z Velitelství kybernetických sil a operací.

Kurz generálního štábu a Kurz vyšších důstojníků, jejichž garantem je Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, mají pevné místo v kariérovém vzdělávání, poskytují tradičně kvalitní výsledky a dlouhodobě připravují (nejen) pro Armádu ČR výborně připravený personál. O jeho potřebě se ve svém závěrečném proslovu k absolventům kurzů zmínil generálporučík Miroslav Hlaváč v souvislosti se současnou zhoršenou bezpečnostní situací: „V tomto prostředí se budete muset naučit orientovat, identifikovat rizika pro naši bezpečnost a přinášet návrhy a systémová opatření k zajištění obranyschopnosti naší země.“

Autor: Viktor Sliva