Právě si prohlížíte Workshop Indexy pro budoucnost: Predikce založená na komplexních datech

Workshop Indexy pro budoucnost: Predikce založená na komplexních datech

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován4. 6. 2024
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Dne 31. května 2024 proběhl na Univerzitě obrany expertní workshop s názvem Indices for Tomorrow: Predictions Based on Comprehensive Data, zaměřený na možnosti využití indexů a indikátorů pro podporu strategického rozhodování a možných predikcí. V rámci workshopu prof. Dr. Zoltán Oszkár Szántó, ředitel Future Potential Observatory (FPO) a současně prorektor pro vědu z Corvinus University v Budapešti společně s Mgr. Pálem Bodayem FPO prezentovali aktuální hodnocení a výstupy z Future Potential Index za rok 2022. Future Potential Index (FPI), skládající se z 22 ukazatelů, ukazuje, jak jsou země OECD připraveny na budoucnost.

V rámci workshopu následně vedoucí studijního bakalářského programu Business and Management, Dr. habil. Judit Nagy z Corvinus University prezentovala výstupy výzkumu zaměřeného na analýzu dat a identifikaci trendů v distribučních řetězcích. Následně byl prorektorem plk. gšt. doc. Pavlem Foltinem prezentován prvotní návrh možného bezpečnostního Security Index a odborníky z Oddělení obranných analýz Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany a Masarykovy univerzity vedena diskuse k jeho možnému budoucímu rozpracování v rámci výzkumné spolupráce.

Využití indexů a kompozitních indikátorů představuje významný nástroj pro analýzu velkých dat a zachycení změn makrotrendů. Potenciál jejich využití je rozsáhlý a za využití pokročilých nástrojů analýzy velkých dat, dataminingu a zpětnovazebního učení vytváří předpoklady pro přijímání vhodných strategických rozhodnutí.