Právě si prohlížíte Workshop ke kariérovému vzdělávání realizovanému u CBVSS UO

Workshop ke kariérovému vzdělávání realizovanému u CBVSS UO

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován2. 3. 2023
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, v souladu s plánem činnosti rezortu MO, připravilo a realizovalo dne 28. 2. 2023 workshop ke kariérovému vzdělávání zaměřený na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků. Workshopu, který proběhl pod záštitou 1. zástupce náčelníka Generálního štábu se kromě vedení Univerzity obrany účastnili i zástupci Sekce státního tajemníka v MO, Sekce rozvoje sil MO, Agentury personalistiky AČR, Velitelství výcviku – vojenské akademie a garanti předmětů z CBVSS UO.

Pracovní jednání zahájil ředitel CBVSS UO doc. Ing. Josef Procházka Ph.D., který přivítal účastníky a prezentoval program jednání. Následně vystoupila Rektorka – velitelka brigádní generálka prof. RNDr. Zuzana Kročová Ph.D., která přivítala účastníky jednání na půdě Univerzity obrany a zdůraznila význam kariérového vzdělávání. 1. ZNGŠ generálmajor Ing. Ivo Střecha poděkoval za přípravu zaměstnání a zdůraznil potřebu přípravy a vzdělávání personálu. Na jeho vystoupení navázal ředitel odboru řízení lidských zdrojů SST MO JUDr. Jaroslav Daněk, který konstatoval, že dochází k postupnému posunu v této oblasti a vzdělávacím zařízením jsou vytvářeny podmínky pro jejich práci. Ve svém vystoupení zdůraznil požadavek na absolventa kariérového kurzu, tj. mít schopnost se samostatně dál vzdělávat, rozvíjet, mít všeobecný rozhled a schopnost nacházet souvislosti. Na závěr úvodního bloku vystoupil brigádní generál Mgr. Petr Milčický, Ph.D., MSS, který konstatoval, že je sladěna obsahová náplň všech kariérových kurzů pro důstojníky, tak aby se učilo na stejných základech a systém kariérového vzdělávání byl provázán.

Ředitel CBVSS UO ve své prezentaci na začátku pracovní části jednání vyhodnotil zkušenosti z realizace kariérových kurzů v roce 2022 a představil východiska pro návrhy dalších úprav v realizaci kurzů. Na jeho vystoupení navázal ředitel odboru rozvoje přípravy vojsk SRS MO plk. gšt. Ing. Petr Blecha, který se ve svém vystoupení věnoval predikci požadavků na kapacitu kurzů a identifikoval možnosti podpory výuky ze strany SRS MO, AP AČR a SST MO. Dále se věnoval charakteristice kariérových kurzů realizovaných CBVSS UO, tradicím a propagaci kurzů. Prezentace plk. gšt. Mgr. Martina Botíka, MSS, byla zaměřena na představení úprav v kurzu generálního štábu v rámci, které zevšeobecnil poznatky účastníků, realizátorů a organizátorů kurzů za rok 2022. Podrobně představil a popsal navrhované úpravy v rámci kariérového kurzu. Důraz položil na změny v přístupu k organizaci vzdělávacího procesu, provázanost předmětů a tematiky a ověřování výstupů z učení.

Realizovaný workshop vygeneroval celou řadu podnětů k dalšímu zlepšování kariérového vzdělávání realizovaného u CBVSS UO.