Právě si prohlížíte Bítešská akademie: Izrael a Palestina – mír v nedohlednu?

Bítešská akademie: Izrael a Palestina – mír v nedohlednu?

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován21. 3. 2024
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

V neděli 17. března 2024 se v rámci Bítešské akademie uskutečnila odborná přednáška na téma Izrael a Palestina – mír v nedohlednu? Dr. Yvona Novotná z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně nejdříve seznámila posluchače s kořeny izraelsko-palestinského konfliktu sahající dávno do minulosti, který nabral na intenzitě zejména v první polovině 20. století ještě před vznikem samotného Státu Izrael a který trvá až do dnešní doby. Přednášející dále poukázala na složitou problematiku izraelsko-palestinských vztahů, palestinské otázky, objasnila sporné body mírového dialogu včetně dlouhodobého vývoje mírových izraelsko-palestinských rozhovorů. Mírová jednání v posledních letech stagnují, a tudíž znovunastolení míru a stability v dané oblasti je v nedohlednu. Dle mezinárodního společenství je nadále považováno za spravedlivé řešení vytvoření dvou nezávislých států, které by tak mohlo přispět k mírovému urovnání v celé oblasti Blízkého a Středního východu.