Právě si prohlížíte Britové vedou na CBVSS kurz operačního plánování

Britové vedou na CBVSS kurz operačního plánování

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován12. 10. 2022
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

V pondělí 10. října byl v prostorách Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií zahájen odborný kurz pro příslušníky Ozbrojených sil ČR, kteří se podílejí na procesu plánování operací s cílem porozumět, získat nebo obnovit dovednosti v procesu plánování operací dle aktuálně platných standardů NATO. Přednášejícími jsou odborníci z UK Strategic Command z britského Northwoodu.

Kurz probíhá v termínu 10. – 14. října. V jeho průběhu je využito široké spektrum metod, jako jsou přednáška, cvičení, skupinová práce, samostudium a samostatná práce. Na uvedené formy navazují konzultace ke zpracování skupinových projektů. Obsah studia je zaměřen na procvičení znalostí a jejich praktické uplatnění v procesu plánování operací na operační úrovni primárně podle materiálů NATO, konkrétně Spojenecké společné doktríny pro plánování operací (AJP-5 – Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations, Edition A Version 2, květen 2019).

V rámci cvičení jsou účastníci zahraničními lektory rozděleni do dvou skupin, pracujících samostatně jako štáb plánující operace na operační úrovni. Práce ve skupinách je zaměřena zejména na implementaci nabytých znalostí procesu plánování operace, aplikaci analytických nástrojů v průběhu hodnocení situace, stanovení cílů, úkolů a volby variant a zpracování výstupů jednotlivých kroků procesu plánování operace.