Právě si prohlížíte Proběhla konference POKOS 2.0

Proběhla konference POKOS 2.0

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován30. 6. 2023
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ve spolupráci s Univerzitou obrany pořádala dne 28.6.2023 konferenci věnovanou problematice přípravy občanů k obraně státu. Konference proběhla pod záštitou ministryně obrany Mgr. Jany Černochové.

Cílem konference bylo zhodnocení dosaženého stavu přípravy občanů k obraně státu a formulování vize dalšího rozvoje v souladu s měnícími se přístupy k obraně státu v reakci na dynamiku vývoje bezpečnostního prostředí. Konference se zabývala zejména problematikou přípravy občanů k obraně státu v oblastech formálního a neformálního vzdělávání, přípravy pedagogů a lektorů, branně-sportovní výchovy a podpory spolků.

Jednání konference bylo rozděleno do tří syndikátů zabývajících se tématy role občana v POKOS, role jednotlivých aktérů zabezpečujících POKOS a POKOS ve vzdělávacím systému ČR.

Výstupy z konference budou použity pro tvorbu nové koncepce POKOS.