Právě si prohlížíte Stáž 41. kurzu Generálního štábu v institucích EU a NATO v Belgii

Stáž 41. kurzu Generálního štábu v institucích EU a NATO v Belgii

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován3. 11. 2022
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Je již dlouholetou tradicí, že Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií organizuje v rámci kurzů Generálního štábu i zahraniční stáže na národních a mezinárodních zastoupeních Severoatlantické aliance a Evropské unie se sídlem v Belgii. Podobně tomu bylo i v letošním roce, kdy ve dnech 18. až 20. října proběhla návštěva účastníků 41. kurzu Generálního štábu na Stálém zastoupení České republiky při EU, na Stálé delegaci České republiky při NATO v Bruselu a na Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE/ACO) v Monsu.

Účastníci kurzu se setkali během svého pobytu v Belgii s nejvyššími politickými a vojenskými zástupci České republiky v NATO a v EU a měli možnost porovnat své teoretické znalosti, získané v průběhu dosavadního studia, s realitou řešení aktuálních bezpečnostních problémů na strategické politické i vojenské úrovni.

Bylo pochopitelné, že tematické přednášky i následné diskuze se primárně týkaly konfliktu na Ukrajině a tím pádem i potřeby adekvátně reagovat na vyhrocenou situaci, která vyplývá se současné agresivní politiky Ruské federace vůči Alianci i Unii. Praktické poznatky a prezentace plánovaného strategického přístupu NATO i EU tak umožnily účastníkům kurzu rozšířit své zkušenosti a získat dostatek podnětů nejenom pro další studium, ale i pro následnou práci na svých řídících a odborných funkcích.

Autor: Zdeněk Petráš