Právě si prohlížíte Válka na Ukrajině: Rok druhý – panelová diskuze

Válka na Ukrajině: Rok druhý – panelová diskuze

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován26. 1. 2024
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Vážení příslušníci Univerzity obrany,

dovolte mi pozvat Vás na panelovou diskusi pořádanou Centrem bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO na téma „Válka na Ukrajině: Rok druhý“. Aktivita se koná pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Ing. Karla Řehky.

Již téměř dva roky čelí obyvatelé i ozbrojené síly Ukrajiny nevyprovokované agresi Ruské federace v konfliktu, jenž si vyžádal v Evropě největší ztráty na lidských životech od konce druhé světové války. Z pohledu tzv. západního světa pak reakce na tyto události vedla k soustředění enormního množství zdrojů a vynaložení značného lidského i materiálního úsilí.

Stejně jako na diskusi v únoru 2023 se vybraní panelisté z rezortu MO a civilní sféry zaměří na politické a vojenské aspekty ruské invaze na Ukrajinu a zhodnotí jejich dopady na bezpečnost a obranyschopnost České republiky.

Termín: úterý 27. února 2024 v 9:00 hod.

Místo: Klub Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno

Program:

  1. Panel – strategický rozměr konfliktu  

Jméno  

Instituce  

Téma příspěvku  

Čas  

Moderátor

CBVSS UO

úvodní slovo, představení prvního panelu 

9:00-9:05 

doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. 

CBVSS UO

úvod panelu, implikace pro obranyschopnost ČR  

9:05-9:20 

brig. gen. Ing. Ladislav Rebilas 

VeV-VA 

příprava vojsk v kontextu války na Ukrajině a možné implikace pro ČR

9:20-9:30 

plk. gšt. Ing. Alois Matýzka 

KVV Brno 

význam války pro činnost a směřování teritoriálních sil, ochrana kritické infrastruktury  

9:30-9:40 

    

Moderátor

CBVSS UO

diskuse k prvnímu panelu  

9:50-10:05 

Přestávka 10:05-10:25  

  1. Panel – dopady na společnost  

Jméno  

Instituce  

Téma příspěvku  

Čas  

Moderátor

CBVSS UO

představení druhého panelu  

10:25-10:30 

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D.  

UO

válka na Ukrajině v historické perspektivě – jiný pohled

10:30-10:40 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.  

FSS MU 

vliv války na společnost, resilience populace a projevy extremismu ve vztahu k Ukrajině  

10:40-10:50 

prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.    

FSS MU 

mezinárodní aspekty konfliktu  

10:50-11:00 

plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph. D.  

UO

ekonomická dimenze konfliktu  

11:00-11:10 

Moderátor

CBVSS UO

diskuse k druhému panelu  

11:10-11:25 

Přestávka 11:25-11:45  

  1. Panel – vojenský rozměr  

Jméno  

Instituce  

Téma příspěvku  

Čas  

Moderátor

CBVSS UO 

představení třetího panelu  

11:45-11:50

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M, DBA  

ÚVN Praha 

problematika zabezpečení hostitelským státem (HNS) a evakuační kapacity  

11:50-12:00 

Petr Karmazín, M.Sc., MBA, MPA, LLM, DiM, TP, CCTP  

ÚVN Praha 

zdravotnictví ve válce a poznatky z místa konfliktu  

12:00-12:10 

Mgr. Richard Stojar, Ph.D.  

CBVSS UO

aktuální situace a perspektivy vývoje konfliktu  

12:10-12:20 

Moderátor

CBVSS UO

diskuze k třetímu panelu  

12:20-12:35 

Moderátor

CBVSS UO

závěrečné slovo 

12:35-12:40 

V případě změn budeme program aktualizovat.  

Z důvodu omezených kapacit sálu Vás žádáme o registraci prostřednictvím následujícího odkazu.

doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.

ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO