Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

EOMPS – Experimentální ověření Metodiky plánování schopností rezortu MO

Název projektu

EOMPS – Experimentální ověření Metodiky plánování schopností rezortu MO

doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D.

plk. gšt. Ing. Vladimír VYKLICKÝ

 

Cíle projektu

Cíle projektu jsou experimentální ověření Metodiky plánování schopností rezortu MO, formulování doporučení pro její případnou novelizaci a definování obecného postupu experimentálního ověření metodik rozvoje organizace využitelný pro podporu rozhodování na strategickém stupni řízení ministerstva obrany a Armády České republiky.

 

Fáze řešení projektu

rok 2021

 • shromáždění poznatků z experimentálního ověřování metodik obecně;
 • zpracování návrhu postupu experimentálního ověřování metodik rozvoje organizace;
 • navržení designu podpůrného SW nástroje k modelování procesů.

rok 2022

 • vytvoření experimentálně ověřitelného reprezentativního vzorku dat,
 • vytvoření podpůrného SW nástroje k modelování procesů;
 • provedení experimentu;
 • navrhování formulací doporučení k případné novelizaci Metodiky plánování schopností rezortu MO.

rok 2023

 • dokončení experimentálního ověření Metodiky.

rok 2024

 • vyhodnocení projektu;
 • vytvoření závěrečné zprávy s formulovanými doporučeními k případné novelizaci Metodiky plánování schopností rezortu MO;
 • vytvoření metodologického rámce pro ověřování metodik rozvoje organizace.

 

Předpokládaný přínos pro společnost

 • formulace k případné novelizaci Metodiky – hlubší       znalosti v oblasti teorie plánování schopností, možnosti dalšího zkoumání;
 • metodologický rámec pro ověřování metodik rozvoje organizace – praktické ověřování metodik, výuka na UO.