Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

RESILIENCE


Název projektu a zodpovědná osoba

RESILIENCE – Mgr. Libor Frank, Ph.D.

 

Cíle projektu

Komplexní prozkoumání odolnosti ozbrojených sil České republiky (OS ČR) a ozbrojených bezpečnostních sborů.
Vytvoření nástroje pro hodnocení odolnosti ozbrojených sil a sborů vůči hybridnímu působení. Formulace řešení ke zmírnění zranitelností a zvýšení odolnosti těchto složek.

Fáze řešení projektu

2021 – Příprava

Rešerše a konceptualizace

Příprava polostrukturovaného rozhovoru

2022 – Příprava

Vytvoření dotazníku

Pilotní šetření

Design experimentu

Testování experimentálního šetření

Vytvoření nástroje pro měření odolnosti

2023 – Realizace

Provedení dotazníkového šetření

Vytvoření a vyhodnocení experimentů

Školení a příprava modelů v software anylogic

2024 – Realizace

Hodnocení odolnosti

Finalizace modelů

Swot

Identifikace vhodné přípravy os

Analýza a formulace požadavků na vzdělávání

2025 – Vyhodnocení,

řešení a modelování

Příprava souhrnné výzkumné zprávy

 

Předpokládaný přínos pro společnost

Nové hrozby a válečné konflikty – > potřeba zvyšovat odolnost společnosti – > odolnost OS a OBS není známa – > zvyšování odolnosti opomíjeno -> nutnost změny ve výcviku vojáků.

Hlavní plánované výstupy projektu

  1. Zhodnocení odolnosti ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů na základě robustního datasetu.
  2. Nový analytický nástroj k měření odolnosti ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, který doposud neexistuje ani v ČR, ani v zahraničí.
  3. Návrh řešení pro zvýšení odolnosti.
  4. Aplikace do praxe – Kariérové vzdělávání (KGŠ, KVD), poskytnutí GIBS, VeKySIO, bezpečnostním složkám a institucím zabývajícím se hybridními hrozbami.