Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení bezpečnostních a obranných studií (OdBOS)

Vedoucí oddělení

PhDr. Libor FRANK, Ph.D.

Akademičtí pracovníci:

Ing. Yvona NOVOTNÁ, Ph.D.

Mgr. Richard STOJAR, Ph.D.

Ing. Antonín NOVOTNÝ, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Vladimír BÍZIK

Mgr. Vendula DIVIŠOVÁ, Ph.D.

Mgr. Dominika KOSÁROVÁ, Ph.D., M.A.

Mgr. Adam POTOČŇÁK, Ph.D.

Mgr. Miroslava PAČKOVÁ, Ph.D.