Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Oddělení bezpečnostních a obranných studií (OdBOS)

Vedoucí oddělení

PhDr. Libor FRANK, Ph.D.

Akademičtí pracovníci

Ing. Yvona NOVOTNÁ, Ph.D.

Ing. Antonín NOVOTNÝ, Ph.D.

Mgr. Dominika KOSÁROVÁ, Ph.D., M.A.

Mgr. Miroslava PAČKOVÁ, Ph.D.