Právě si prohlížíte NATO: Záruka naší bezpečnosti – panelová diskuze

NATO: Záruka naší bezpečnosti – panelová diskuze

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován25. 2. 2024
  • Rubriky příspěvkuCBVSS

Vážení příslušníci Univerzity obrany,

dovolte mi pozvat Vás na další ze série workshopů, konferencí a panelových diskuzí pořádaných Centrem bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO, tentokrát u příležitosti 25. výročí vstupu ČR do NATO.

Členství v Severoatlantické alianci poskytuje v současném turbulentním a destabilizovaném globálním bezpečnostním prostředí České republice nejenom jednoznačnou garanci její bezpečnosti a členství v „klubu“ vojensky nejsilnějších zemí, ale také nezpochybnitelnou civilizační kotvu příslušnosti k nejstabilnějších, nejsvobodnějším a nejrozvinutějším zemím světa. 

Správnost začlenění ČR do této společnosti na přelomu milénií, v období relativní mezinárodní stability a míru, je o to významnější z dnešního pohledu, kdy jiný evropský stát musí nezávislost a suverénní právo rozhodovat o svých spojencích samostatně hájit v dlouhé a ničivé válce. 

Přijďte si s námi připomenout jeden z nejvýznamnějších politických a strategických milníků novodobých českých dějin formou moderované diskuse a vzpomínek přímých účastníků politických a diplomatických jednání o vstupu ČR do NATO ve středu 20. března 2024 od 15:00 na Klub Univerzity obrany, Šumavská 4a, Brno. 

Součástí diskuse bude také zhodnocení historického významu členství ČR v NATO prizmatem 75. výročí založení NATO, které připadá na začátek dubna 2024. 

Seznam řečníků:

Ing. Libor BOLESLAV, Odbor obranné politiky Sekce obranné politiky a strategie, Ministerstvo obrany ČR

Mgr. Bc. Oldřich SKLENÁŘ, Asociace pro mezinárodní otázky

doc. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D., ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany

Ing. Antonín NOVOTNÝ, Ph.D., akademický pracovník Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany

Debatu v roli moderátora povede Mgr. Adam Potočňák, Ph.D. z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Univerzita obrany.

doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.

ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO