Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Vedoucí oddělení

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.

Akademičtí pracovníci:

Mgr. Richard STOJAR, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Vladimír BÍZIK

Mgr. Adam POTOČŇÁK, Ph.D.

Mgr. Jaroslav GALBA